Overleg met het ministerie over de nieuwe EASA-brevetten

Op 14 februari heeft de GA FCL task force (bestaande uit AOPA, KNVvL en NACA) een eerste verkennende bespreking gehad met het ministerie (DGB en ILT) over de aanpak, planning en betrokkenheid van de GA sector bij het implementatie proces van de EASA FCL en MED.

AOPA bestuurslid Eugenie Kalshoven heeft het initiatief genomen om de GA sector bij elkaar te brengen om de GA belangen in dit omvangrijke onderwerp met vereende krachten te borgen. Het ministerie stelt deze bundeling van krachten op prijs en nodigde de GA-partijen uit voor deze bespreking.

Het KNVvL bestuur werd bij dit overheidsoverleg vertegenwoordigd door Rieteke van Luijt, bestuurslid Operations International. De afdeling gemotoriseerd vliegen was aanwezig in de persoon van Stephan Erlings.

Bijgevoegd vindt u een nieuwsbrief van de FCL taskforce met daarin op hoofdlijnen de onderwerpen die met de conversie naar EASA brevetteringsregelgeving te maken hebben.

Tijdens een voorlichting van ILT op 1 februari over het beleid voor 2012 werd bijgevoegde presentatie gegeven over de invoer van de nieuwe EASA-brevetten.

BijlageGrootte
Nieuwsbrief FCL Task Force, 28-2-2012157.88 KB
Presentatie EASA eerste uitbreiding - ILT, 1-2-20121.71 MB

 

 

 

SkylanePilot shop

 

Peetair

 

 

 

Ook uw sponsorbericht hier? Neem contact met ons op.